Regulamin
Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Kaleńsko


1. Rezerwacja pobytu następuje pocztą elektroniczną lub telefonicznie poprzez odpowiednie zamówienie z podaniem terminu, liczby osób i wybranym miejscem noclegów oraz po otrzymaniu od OSiR potwierdzenia wstępnej rezerwacji i po wpłacie zadatku w wysokości 20% ceny pobytu. Rezerwacja wstępna, utrzymywana jest przez 7 dni (w przypadku gości indywidualnych) oraz przez 21 dni (organizatorzy instytucjonalni), później ulega likwidacji w przypadku braku wpłaty. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie rezerwacji i akceptację niniejszego regulaminu. W przypadku rezygnacji z wyjazdu zadatek przepada lub może być zaliczony na poczet pobytu w innym terminie na podstawie wcześniejszych uzgodnień.
2. Pozostałą część wpłaty za pobyt należy uiścić najpóźniej do dnia przyjazdu na rachunek bankowy OSiR lub gotówką w kasie.
3. Klient zobowiązany jest rozpocząć pobyt w ustalonym terminie. W przypadku nie przybycia i nie poinformowania OSiR o przesunięciu przyjazdu lub o problemach z dojazdem, ośrodek ma prawo wynająć pomieszczenia innym osobom po upływie 24 godz. od daty rozpoczęcia zarezerwowanych usług, bez prawa do zwrotu wpłaconego zadatku i świadczenia usług.
4. Nie zwracamy pieniędzy za skrócenie pobytu w OSiR Stare Kaleńsko.
5. Doba rozpoczyna się od godz. 16.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. W przypadku grup zorganizowanych godziny przyjazdu i wyjazdu będą ustalane indywidualnie.
6. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna w godz. 23.00 do 7.00.
7. Osoby odwiedzające gości są zobowiązane poinformować o tym fakcie recepcję OSiR. Osoba odwiedzająca może przebywać na terenie Ośrodka od godz. 9.00 do 22.00.
8. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach i domkach nie może przekraczać ilości osób zgłoszonych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana w pokoju.
9. Każdy korzystający z usług Ośrodka zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i pPPOŻ a także do zachowania porządku i czystości w miejscach pobytu.
10. Wszelkie usterki lub szkody zastane w momencie przejęcia pomieszczeń należy niezwłocznie zgłosić w recepcji OSiR w formie pisemnej do odpowiedniej książki.
11. Każdy korzystający z usług Ośrodka zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania obsłudze OSiR wszelkich strat i uszkodzeń występujących podczas pobytu. Ośrodek ma prawo do żądania odszkodowania za spowodowane straty lub szkody.
12. Przed wyjazdem należy zdjąć pościel, pozostawić pomieszczenia w należytym porządku oraz przekazać je pracownikowi OSiR.
13. W obiekcie zabronione jest: - zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody przedstawiciela OSiR, - zachowanie zakłócające spokojny pobyt innych gości. Kierownictwo oraz pracownicy OSiR mogą wówczas odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę, - zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
14. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: - będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
15. Na terenie całego ośrodka oraz we wszystkich pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
16. Parkowanie pojazdów jest możliwe wyłącznie na parkingu oraz w miejscach wyznaczonych przez pracowników OSiR. Zabrania się wjazdu na teren ośrodka bez zgody personelu.
17. Bezwzględnie zakazuje się gotowania posiłków w pokojach i domkach bez aneksów kuchennych.
18. Ośrodek posiada kąpielisko w okresie letnim, strzeżone w godzinach 10.00 – 18.00 Poza w.w. godzinami korzystanie z ww. miejsca do kąpieli jest na własną odpowiedzialność. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży korzystają z ww. kąpieliska jedynie z obecności opiekuna i ratownika WOPR.
19. W Ośrodku za wyjątkiem plaży, mogą przebywać zwierzęta domowe. Właściciel zwierząt zobowiązany jest posiadać aktualną książeczkę szczepień psa, kota itp. Właściciel zobowiązany jest sprzątać po swoich zwierzętach. Pies nie może chodzić luzem (bez smyczy). Psy nie mogą zakłócać ciszy i spokoju gości. Większe psy i psy agresywne muszą posiadać kaganiec.
20. Zezwala się na korzystanie z własnych urządzeń sportowych oraz sprzętu pływającego, za które jednak Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Miejsce przechowywania sprzętu musi być każdorazowo uzgodnione z przedstawicielem OSiR.
21. Dopuszcza się palenie otwartego ognia wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Każde planowane ognisko musi być zgłoszone w recepcji OSiR. Zakup drewna według aktualnego cennika. Zakazuje się korzystania z grilli na tarasach domków.
22. Zabrania się używania innych, dodatkowych urządzeń elektrycznych o mocy przekraczającej 400 W niż te zainstalowane przez ośrodek (z wyjątkiem suszarek do włosów). Obowiązuje bezwzględny zakaz używania dodatkowych urządzeń grzewczych (również gazowych) bez zgody personelu ośrodka.
23. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 12 roku życia. Odpowiedzialność za dzieci korzystające z placu zabaw ponoszą ich opiekunowie.
24. Zabrania się wynoszenia mebli i wyposażenia poza obręb pokoju i tarasu.
25. Opłata za zgubiony klucz do pokoju wynosi 25,-- zł.
26. Korzystanie z: miasteczka linowego, placu zabaw, sprzętu wodnego, strzelnicy, stanowisk do strzelania z łuków, siłowni, kąpieliska OSiR funkcjonuje na podstawie odrębnych regulaminów.
27. Osoby korzystające ze stołówki zobowiązane są do: zachowania ciszy, stosownego stroju, zwrotu naczyń do zmywaka. Obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń i posiłków poza obręb stołówki i tarasu.
28. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach i na terenie ośrodka przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju lub domku.
29. Personel Ośrodka w miarę możliwości służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
30. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.